Категорија

Паркови и зеленило

Се кастри и обликува зеленилото низ градов

Прилеп, е еден од ретките градови кој изобилува со богато зеленило и стари убави дрвореди. Комуналците, деновиве работат на кастрење и обликување на зеленилото, а ќе се изврши и короење на дрвјата по дрворедите. Кастрењето се врши по…